free scifi style titan

Free sci-fi style text effect Titan

Free scifi photoshop layer style, text effect. Free psd file.
Zip file include one PSD file with this photoshop text style.

font: Megatron